I Am Here International – Jag är här
42676
post-template-default,single,single-post,postid-42676,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

I Am Here International

Som ni vet har #iamhere-nätverket spridit sig från Sverige till flera länder och vi är nu aktiva över hela världen. Samarbetet med de andra länderna har också intensifierats och vi ser många fördelar med denna internationella organisering. Vi har därför bildat en ideell förening: I Am Here International, som alla #IAH-föreningar/-grupper har gått med i. En organisation för hela nätverket med möjlighet till fler metoder än enbart FB-grupperna.

Det är en enorm uppgift som ligger framför oss, problemet vi har tagit oss an kräver vänner och allierade. Arbetet i den svenska föreningen #jagärhär blir dock oförändrat. Den enda skillnaden är att vi blir mer formellt knutna till varandra och att även vi i Sverige kan få hjälp med kommunikation och gemensamma kampanjer och annat stöd från paraply-organisationen

Planen är att formulera metoderna och utvärdera dem. Vi kommer också att följa upp den forskning som redan pågår och initiera ny. Vi planerar en konferens någonstans i Europa senare i år, liksom ett antal aktiviteter för kunskapsspridning och kunskapsöverföring. Vidare kommer vi att samla in information från hela nätverket om vad vi skulle behöva mer för stöd från den nya organisationen och varandra. För att kunna utföra det arbete vi planerar kommer vi att ansöka om finansiering till den internationella ideella föreningen. Det kan vara t.ex. EU-finansiering, Facebook, Google och liknande, vi ser som möjliga finansiärer.
Om du har erfarenheter och/eller andra förslag som du vill dela med dig av, är vi mycket tacksamma för alla slags insikter och idéer.

*

As you may know, the #iamhere network has spread to several countries and we are now active all over the world. Cooperation and collaborations with the other countries have also intensified and we see a lot of benefits with this international organization. We have therefore formed a non profit association; I Am Here International, that all #IAH associations/groups have joined. An organization for the entire network and with the possibility of more methods than “only” the FB-groups.

It’s a huge task that lays ahead of us, the problem we have set ourselves to address requires friends and allies.

The work with the national groups and NGO’s of the network will remain unchanged but we will be more formally linked to each other and will all be able to receive support with communication and joint campaigns etc from the umbrella organization.

We plan to start by formulating the methods and evaluating them. We will also follow up on the research that is already underway in the group and initiate new ones. We are planning a conference somewhere in Europe later this year, as well as a number of activities for knowledge dissemination and knowledge transfer, and we will also gather information from all groups about what we would need more for support from the network and each other. To be able to do the work we are planning we will apply for funding jointly in this now more formal network. We see e.g. EU funding, Facebook, Google and such as possible funders.
If you have experiences and/or other suggestions you would like to share, we are very grateful for all kinds of insights and ideas.

 

Vi som är representanter för respektive land internationellt är /We are the following representatives from each national #iamhere initiative::

XAVIER BRANDAO / FRANCE, FRENCH-SPEAKING BELGIUM AND SWITZERLAND

ADRIANA ČERNÁ / CZECH REPUBLIC

MINA DENNERT / SWEDEN

PATRYCJA DŁUGOSZ-STROETGES / POLAND

ALENA HELGESON / CANADA

IDA KERO / NORWAY

KARIN KUSCHEL / UK

HANNES LEY / GERMANY

TARITA MEMONEN / FINLAND

GABRIEL MORSE / AUSTRALIA

VERONIKA PAVLIKOVA KLINDOVA / SLOVAKIA

FRANCESCA ULIVI / ITALY